Silikonska creva | Gumena creva | Creva hladnjaka proizvodnja | Farmaceutska creva

Farmaceutska creva

Silikonska creva za prehrambenu i farmaceutsku industriju

 

Ova creva našla su svoju primenu u prehrambenoj industriji, medicinskim uređajima, farmaceutskoj industriji.
Creva se izrađuju po zahtevima sredine u kojoj rade i medija koji se transportuje, izrađena su u skladu sa standardima samim tim zadovoljavaju sve potrebne zahteve.

Otporna na temperature od -50 do +250°C

U zavisnosti od zahteva creva se mogu izraditi i sa armiranim slojem.